curba
curba
D&V Environment S.R.L. intocmeste documentatii tehnice pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiilor:
Dispunem de personal de specialitate cu inalta pregatire profesionala si experienta in domeniu, iar proiectele pe care le realizam vizeaza o gama larga de domenii de activitate:
  gestiunea deseurilor, constructia depozitelor conforme pentru deseuri nepericuloase, periculoase si inerte, ecologizarea siturilor contaminate;
  agricultura si zootehnie;
  industria materialelor de constructie;
  producerea bio-combustibililor;
  industria chimica;
  turism si agrement;
  • industria alimentara;
  • metalurgie si siderurgie;
  • producerea energiei din surse regenerabile.
iso
ISO 9001:2008
eng

STUDII DE GOSPODARIREA APELOR

curba
D&V Environment este atestata, incepand cu data de 13.03.2008, pentru elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizelor
si autorizatiilor de gospodarirea apelor si pentru intocmirea studiilor hidrogeologice..
ATESTARE CONFORM ORD. 1026/2009
D&V Environment este atestata, incepand cu data de 17.11.2009, pentru intocmirea de rapoarte de mediu, rapoarte privind impactul asupra mediului, bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament, evaluare adecvata, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 1026/2009.

click pentru vizualizarea certificatul de atestare
avize si autorizatii de gospodarirea apelor

D&V Environment are implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008.
Cititi Politica noastra in domeniul calitatii.

click pentru vizualizarea certificatului de atestare
Studii de impact
Bilanturi de mediu
Rapoarte de mediu
Audit de mediu
Evaluare adecvata
Rapoarte de amplasament
Studii de fezabilitate
Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor
Studii hidrogeologice
Documentatii privind managementul integrat al deseurilor
         
Documentatiile intocmite de noi sunt necesare clientilor nostri in vederea obtinerii urmatoarelor acte de reglementare din partea autoritatilor de mediu si gospodarirea apelor:
  • Aviz de mediu;
  • Aviz Natura 2000;
  • Acord de mediu;
  • Autorizatie de mediu;
  • Autorizatie integrata de mediu;
  • Aviz de gospodarirea apelor;
  • Autorizatie de gospodarirea apelor.
   
Copyright © D&V Environment S.R.L.